Registracija sėkminga!
Užbaikite registraciją aktyvuodami savo profilį.
Aktyvavimo nuorodą išsiuntėme nurodytu el. paštu.

tinklapio naudojimo sąlygos

Privatumo politika

UAB  „Patikimi Technologiniai Sprendimai“, įsipareigoja saugoti klientų privatumą ir surinktus asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais teisės aktais.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Patikimi Technologiniai Sprendimai“, juridinio asmens kodas 302150546, adresas Laurų sodų 1-oji 50, LT-10150 Vilnius, Lietuva, el. paštas info@2kite.lt, tel.: +370 652 69848, +370 686 90827.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

Kad galėtume suteikti siūlomas paslaugas, su kliento sutikimu, renkami ir saugomi šie asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, ūgis, svoris, batų dydis. Šie duomenys gali būti renkami klientui prisiregistravus sistemoje ir susikūrus paskyrą, prenumeruojant naujienlaiškius, registruojantis į mokyklos kursus arba, jei pasirenkama apmokėti už pirkinius be registracijos, apmokėjimo metu.  

SURINKTŲ ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

Duomenys naudojami Įmonės elektroninės prekybos ir kitoms paslaugoms suteikti: prekių užsakymui, pardavimui, siuntimui, pranešimų apie užsakymo būklę siuntimui klientui, mokymų organizavimui ir reikiamo inventoriaus mokymams parinkimui, naujienlaiškių prenumeratų siuntimui, kitais tiesiogiai su paslaugų teikimu susijusiais tikslais.

INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOM ŠALIMS

Tam, kad galėtume įgyvendinti siūlomas paslaugas, kliento asmeninė informacija gali būti perduodama įmonėms, kurios suteikia prekių gabenimo/siuntimo paslaugas (kurjeriai, paštas), taip pat įmonėms, kurios suteikia apmokėjimo paslaugas. Visais atvejais, perduotą informaciją nurodytos šalys gali naudoti tik paslaugų teikimo tikslais.

KLEINTO TEISĖS

Klientai turi teisę:

susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi;

reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti savo asmens duomenis;

reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;

nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

Klausimai dėl kliento duomenų tvarkymo priimami el. paštu info@2kite.lt.

Kilus abejonėms dėl kliento tapatybės, Įmonė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, kad klientas būtų teisingai identifikuotas.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, Įmonės tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra šie:

Kliento asmeniniai duomenys, tvarkomi Įmonės internetinės prekybos ir kitais Įmonės teikiamų paslaugų tikslais, yra saugomi 5 (penkerius) metus.

Sistemoje registruoto kliento, t. y. kliento, sukūrusio paskyrą, asmeniniai duomenys, tvarkomi Įmonės internetinės prekybos ir kitais Įmonės teikiamų paslaugų tikslais, yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo paskyros datos.